Privacybeleid


English • Dutch • German • Italian • Spanish


Universal Remote Control, Inc. (“URC” of “Wij”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw individuele privacy.

Deze verklaring dient om u te vertellen hoe URC informatie over u verzamelt en gebruikt. Deze verklaring adviseert u ook over de types informatie die URC verzamelt, en uw recht om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie door URC wordt gebruikt en openbaar gemaakt.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of websites (inclusief www.urc-automation.com, www.urcportal.com of andere websites die worden beheerd door URC), kunnen we niet-openbare informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, over u verkrijgen. Hoewel wij dit soort informatie verzamelen wanneer u deze aan ons verstrekt, delen wij deze niet met derden. We gebruiken ze om bestellingen te verwerken en om een meer gepersonaliseerde klantervaring te bieden. Wij verzamelen informatie over locatie en voorkeuren om controle- en automatiseringstaken uit te voeren die u of uw dealer geselecteerd hebben. Bijvoorbeeld, locatie informatie wordt verzameld, met uw goedkeuring, om te communiceren met uw systeem en om een actie uit te voeren.

 

INFORMATIE OVER U, DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Persoonlijk identificeerbare informatie

Het eerste type informatie is gekend als “persoonlijk identificeerbare informatie.” Om aan uw behoeften te voldoen en om betere producten en diensten te kunnen leveren, kunnen wij van tijd tot tijd persoonlijke en privégegevens, zoals uw naam of bedrijf, woonplaats of bedrijfsadres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens opvragen, wanneer u bestellingen plaatst. U kunt ervoor kiezen om zoveel informatie te verstrekken als u wilt, tenzij de informatie nodig is om uw bestelling te verwerken. Talrijke rubrieken van onze site zijn toegankelijk zonder dat er persoonlijke informatie wordt verstrekt. Persoonlijk identificeerbare informatie sluit alle informatie uit die u eventueel in het openbaar wilt maken, zoals recensies, sociale netwerksites, kritieken, redactionele artikelen, getuigenissen, manuscripten, documentaires, forum- of blogdiscussies.

U kunt ervoor kiezen om bestellingen te plaatsen of een account aan te maken om aanvullende informatie te verkrijgen of om producten en/of diensten te bestellen. Als u een bestelling plaatst of een dergelijke account aanmaakt, zijn bepaalde privégegevens nodig, zoals uw naam of bedrijf, woonplaats of bedrijfsadres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres en betalingsregelingen. Wij houden een historiek bij van de bestellingen en de betalingen via uw rekening voor normale boekhoudkundige en zakelijke doeleinden. URC deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u met andere mensen of bedrijven die niet onze zakelijke partners zijn.

Als u ervoor kiest om geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken aan onze websites, kunnen alternatieve bestel- en betalingsregelingen worden getroffen door het verstrekken van de nodige informatie via telefoon, fax of post, of via een andere standaard communicatiemethode.

Wij kunnen accountinformatie openbaar maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan de wet, (2) de voorwaarden van een van onze gebruikersovereenkomsten af te dwingen of toe te passen, of (3) de rechten, eigendom of veiligheid van URC, onze gebruikers of anderen te beschermen.

Wij kunnen rekeninginformatie openbaar maken wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:

  • Te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures; om onze wettelijke rechten vast te leggen of uit te oefenen; of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen.
  • Informatie te delen om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties die een potentiële bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van URC, of zoals anderszins wettelijk vereist, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties die een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van URC, of zoals anderszins vereist door de wet.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie

Het tweede type informatie is gekend als “niet persoonlijk identificeerbare informatie” en wordt verzameld bij elk bezoek aan onze website. Onze server herkent automatisch de domeinnamen en Internet Protocol-adressen van bezoekers (waar mogelijk). We verzamelen ook informatie en statistieken over hoe bezoekers de site gebruiken. Deze informatie, die in anonieme, niet-persoonlijke en gecombineerde vorm wordt verzameld en bijgehouden, stelt ons in staat om de inhoud van onze website te verbeteren en marktonderzoek te vergemakkelijken.

Bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie

Wij gebruiken encryptietechnologie om uw persoonlijk identificeerbare informatie veilig te bewaren. Al uw bestelinformatie – inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens – wordt voor de veiligheid versleuteld met behulp van een beveiligde server.

Wij beperken de toegang tot niet-openbare informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, over u tot onze medewerkers die deze informatie nodig hebben om producten en diensten aan u te leveren. Wij beschikken over fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen om uw niet-openbare informatie, waaronder persoonlijke informatie, te beschermen.

Recht op afmelden of opzeggen

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u af en toe te informeren over belangrijke wijzigingen in de functionaliteit van de website, nieuwe producten en diensten en speciale aanbiedingen die wij waardevol vinden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze e-mails door duidelijk de ”Veilig Opzeggen”-instructies in dergelijke e-mails die u ontvangt te volgen. Als u zich afmeldt, en later besluit u zich opnieuw in te schrijven, schrijf u dan in via de Registratiepagina op onze websites, of voer uw e-mailadres in op de Registratiepagina voor URC op de website van Constant Contact, Inc., een derde marketing service provider. Voor meer informatie over Constant Contact, Inc., zijn privacybeleid en verklaring, kunt u terecht op het volgende adres https://www.constantcontact.com/legal/privacy-statement.

Cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, kan er informatie worden opgeslagen in een bestand dat bekend staat als een “cookie”. Dit bestand wordt opgeslagen op uw computer en wordt in de toekomst als referentie gebruikt. Als u onze websites opnieuw bezoekt, stelt de cookie onze websites in staat om u te identificeren als terugkerende gast en uw zoekervaring aan te passen om uw ervaring te verbeteren en om ons in staat te stellen de gepresenteerde informatie te optimaliseren op basis van uw aangetoonde interessegebieden.

De meeste Webbrowsers stellen u in staat om cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, de acceptatie van cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg het helpbestand van uw Webbrowser voor meer informatie over deze functies. De informatie die in onze cookies is opgenomen, wordt alleen gebruikt door URC. Uw Webbrowser zal geen cookie doorgeven aan een andere site dan de site die het heeft aangemaakt.

Bewaring

URC bewaart persoonlijk identificeerbare informatie zo lang als nodig is om deze te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals wettelijke bewaartermijnen. Wij zullen alle persoonlijk identificeerbare informatie die niet langer nodig is, verwijderen of anoniem maken.

Uw toestemming en kennisgeving van wijzigingen aan ons privacybeleid

Door gebruik te maken van onze websites, producten en diensten stemt u in met de voorwaarden van dit beleid. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, gedeelten van dit beleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als ons privacybeleid verandert, zullen we deze wijzigingen op deze pagina plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent van de toegang, beveiliging, controle van persoonlijke informatie, hoe de informatie zal worden gebruikt en of deze zal worden verstrekt aan derden. Controleer dit beleid regelmatig op wijzigingen. Als u onze websites, producten of diensten na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met het bijgewerkte beleid.

Vragen en opmerkingen:

Wij staan open voor uw vragen en opmerkingen over privacy en/of ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt ook contact met ons opnemen voor toegang tot of correcties van uw gegevens die wij hebben bijgehouden. Stuur naar het volgende adres:

914-835-4484
www.urc-automation.com
[email protected]

Attn: Privacy Officer
Universal Remote Control, Inc.
500 Mamaroneck Avenue
Harrison, NY 10528

 

INFORMATIE OVER HET PRODUCT, DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Media Access Control (MAC)-adres

Wanneer u ons product gebruikt, kunnen we niet-openbare informatie verkrijgen, maar we hebben ons product vanaf het allereerste begin ontworpen om de privacy van gegevens te beschermen met de principes dat (i) we niet van plan zijn om persoonlijke informatie of een echte identiteit vast te leggen (ii) we alleen geaggregeerde gegevens analyseren en (iii) iedereen zich kan afmelden voor deelname aan deze gegevensverzameling.

Wanneer u ons product gebruikt, herkennen we het volgende: de aanwezigheid van het apparaat, de installatie gerelateerde informatie en een unieke identificatie die bekend staat als het Media Access Control (MAC)-adres. Deze combinatie van cijfers en letters identificeert een specifiek apparaat voor de naburige netwerken. Omdat het MAC-adres niet de werkelijke identiteit van de eigenaar van het apparaat of andere persoonlijke gegevens onthult, wordt die informatie nooit verzameld.

Wij verzamelen en aggregeren alleen anonieme gegevens van uw apparaat in rapporten voor onszelf. Deze rapporten worden gebruikt om ons te helpen bij het vinden en verwijderen van fouten in ons softwareprogramma en om onze productdiensten te verbeteren. Op geen enkel moment wordt uw naam, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie door ons verzameld.

Wanneer wij onze productleverancier een analyse van fouten verstrekken, nemen wij nooit apparaat specifieke gegevens of persoonlijke informatie van u op in de analyse. Er worden alleen geaggregeerde gegevens gebruikt.

Wij verkopen, verhuren of maken op geen enkele andere manier apparaat specifieke informatie openbaar aan derden.

Beveiliging en privacy

Wij maken gebruik van redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw apparaatgegevens te beschermen. Wij gebruiken door de industrie erkende technische beveiligingen, zoals firewalls, en hebben beveiligingsprocedures aangenomen en geïmplementeerd om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging. Wanneer wij de gegevens van uw apparaat verzamelen, beschermen wij de overdracht ervan door het gebruik van encryptie zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol. Wij bewaren en gebruiken de informatie van uw apparaat zolang uw apparaat actief is.

Vragen en opmerkingen:

Wij staan open voor uw vragen en opmerkingen over privacy en/of ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt ook contact met ons opnemen voor toegang tot of correcties van uw gegevens die wij hebben bijgehouden. Stuur naar het volgende adres:

914-835-4484
www.urc-automation.com
[email protected]

Attn: Privacy Officer
Universal Remote Control, Inc.
500 Mamaroneck Avenue
Harrison, NY 10528